Η συνεργασία μας με μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων από το 2000 μας έμαθε τα «μυστικά» της ανακαίνισης στα επαγγελματικά κτίρια γραφείων.

Οι μελέτες και οι ανακαινίσεις-κατασκευές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, ανάλογα με τη φύση του χώρου και τις απαιτήσεις του πελάτη.