Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων: ο σχεδιασμός των κτηρίων (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι) με βάση το μικροκλίμα της περιοχής, μέσα από την πληρέστερη αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, του νερού και του εδάφους, εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του κτηρίου.

Βασικό κίνητρο στις μελέτες και τις κατασκευές μας αποτελεί η θερμική, οπτική και ακουστική άνεση του χρήστη, είτε πρόκειται για κατοικία, είτε για επαγγελματικούς χώρους, είτε για κάποιο χώρο αναψυχής. Οι προτάσεις μας εμπεριέχουν λύσεις φιλικές προς το χρήστη, αλλά και προς το περιβάλλον, με σκοπό το ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου, έως και την κατασκευή PlusEnergy κτηρίων.

Θέση, Προσανατολισμός και είδος κτηρίου (οικία, γραφεία, επαγγελματικοί χώροι κ.λ.π.)

Κατάλληλη θερμική προστασία του κελύφους

Συστήματα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού, δροσισμού και θέρμανσης του κτηρίου

 • Ανοίγματα
 • Φωταγωγοί
 • Αίθρια

Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης

 • Ηλιακά αίθρια
 • Ηλιακοί τοίχοι
 • Ηλιακοί χώροι (θερμοκήπια)

Παθητικά συστήματα και Τεχνικές Φυσικού Δροσισμού

 • Ηλιοπροστασία –σκίαστρα
 • Εξαερισμός φυσικός
 • Καμινάδες δροσισμού
 • Φυτεμένα δώματα

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

 • Φωτοβολταϊκά
 • Δεξαμενές νερού

Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον