Η καλή ποιότητα της κατοικίας εξαρτάται κυρίως από τις «αφανείς εργασίες» (θεμέλια, σκελετός, τοίχοι, σωληνώσεις, δίκτυα) και δεν σημαίνει απαραίτητα πολυτελή κατασκευή.

Πρωταρχικός στόχος στην κατασκευή ή αγορά κατοικίας είναι η εξασφάλιση της ποιότητας.

Η ποιότητα στην κατοικία προσφέρει :

  • Λειτουργικότητα και αισθητική
  • Αντοχή στο χρόνο, μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Ασφάλεια
  • Οικονομία συντήρησης

Η εξασφάλιση της ποιότητας προϋποθέτει:

  • Σωστές και λεπτομερείς μελέτες
  • Έμπειρους και ικανούς συνεργάτες (Μηχανικούς , Εργολάβους, Τεχνίτες)
  • Αξιόπιστα και κατάλληλα υλικά